Nicat Əliyev

Problem varsa Nicat var. Nicat varsa problem yoxdur

Salam, mən Full Stack Developer sahəsi ilə məşğulam. Veb səhifələrin dizayn edilməsi, qurulması və düzəlişlər edilməsində, mobil proqramların (react-native) hazırlanmasında zəngin təcrübə var. Həmçinin react, react-native, electron, nodejs, express, mongodb, strapi, wordpress, laravel, angular texnologiyalarını bilirəm